Specjalna pula środków na rozwój Ełku i okolic

W środę 15 maja zostanie zawarte porozumienie między samorządem województwa warmińsko-mazurskiego a Związkiem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Ełku. Umowę podpisze marszałek Marcin Kuchciński z prezydentem Ełku Tomaszem Andrukiewiczem o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku.

To wydarzenie kończy kolejny etap, ważny z punktu widzenia wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Samorząd województwa (po ZIT MOF Olsztyna i ZIT MOF Elbląga) zawiera takie porozumienie w sprawie realizacji inwestycji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Ełku, ustanowionym w partnerstwie miasta Ełk i gminy wiejskiej Ełk.

Oznacza to, że wszystkie środki z programu FEWiM na lata 2021-2027 przeznaczone dla najważniejszych ośrodków miejskich, określanych również jako nasze „bieguny wzrostu” w regionie, są już gotowe do zainwestowania w te obszary.

W nowej perspektywie finansowej do MOF Ełk ma trafić łącznie 22,6 mln euro. Będzie można uzyskać wsparcie na następujące obszary:

  • kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne,
  • inwestycje w systemy ciepłownicze i chłodnicze,
  • inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie placówek oświatowych,
  • tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej,
  • dostęp do edukacji przedszkolnej dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym np. dostosowanie budynków i sal dla osób z niepełnosprawnością),
  • usługi dla rodzin, dzieci i młodzieży,
  • usługi interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy, dla osób w kryzysie bezdomności,
  • inne działania wspierające proces deinstytucjonalizacji usług.

BP

Komentarze

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów prezentowanych przez właścicieli i administratorów serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.