Ponad 5,5 mln zł na zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym

W 2024 r. Prezydent Miasta Ełku ogłosił 13 konkursów ofert. W ramach procedury konkursowej złożono już 174 oferty oraz 62 oferty w trybie pozakonkursowym. Dotychczas zostało przydzielonych 180 dotacji o łącznej wartości ponad 5,5 mln zł.

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań ustawowych. W tym roku zostało ogłoszonych 13 konkursów ofert. Złożono 174 oferty i 62 oferty w trybie pozakonkursowym. Dotychczas zostało przydzielonych 180 dotacji o łącznej wartości ponad 5,5 mln zł.

W ramach powyższych środków realizowane są także resortowe Programy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” oraz "Opieka wytchnieniowa" finansowane z Funduszu Solidarnościowego.

Organizacje pozarządowe realizują zadania samorządu z następujących zakresów:

-zapewnienie bezpieczeństwa nad i na wodzie,
-edukacja pozaformalna dzieci i młodzieży,
-edukacja pozaformalna dorosłych,
-profilaktyka uzależnień od alkoholu,
-profilaktyka uzależnień od narkotyków,
-zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych,
-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
-specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
-asystent osobisty osoby niepełnosprawnej,
-zapewnienie posiłków dla osób potrzebujących,
-opieka wytchnieniowa,
-wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Ełku,
-wspieranie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami,
-wspieranie aktywności społecznej osób starszych,
-wspieranie działalności wolontariackiej mieszkańców Ełku.

Wolne środki łącznie (w konkursach i trybie pozakonkursowym) to 300 tys. zł.

Organizacje zainteresowane pozyskaniem wsparcia mogą uzyskać informacje w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy ul. Małeckich 3, tel. 87 73 26 185, 87 73 26 187.

Komentarze

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów prezentowanych przez właścicieli i administratorów serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.