XXV Bieg Szlakiem Tatarskim (6.07)

XXV Bieg Szlakiem Tatarskim - Prostki, 6 lipca 2024 r.

I. ORGANIZATORZY:

Urząd Gminy Prostki, Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach, Uczniowski Klub Kolarski Prostki, Ochotnicza Straż Pożarna w Prostkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach.
Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Wójt Gminy Prostki Rafał Wilczewski.

II. CEL IMPREZY:

 1. Popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej.
 2. Upowszechnianie sportu na terenie gminy Prostki.
 3. Ukazanie walorów historycznych i przyrodniczych gminy.

III. TERMIN I MIEJSCE:

 1. 6 lipca 2024 r. - sobota.
 2. Prostki koło Ełku woj. warmińsko - mazurskie, malownicza znana z „Potopu” Henryka Sienkiewicza miejscowość – lasy, jeziora i rzeka.
 3. Start - godz. 10:00 ul. Sportowa (przy muralu).

IV. DYSTANS:
10 km: drogi asfaltowe oraz drogi gruntowe - zakończenie Stadion Leśny w Prostkach, ul. Sportowa 9.

V. PROGRAM MINUTOWY:

 1. Godz. 07:45 – 09:45 - przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja zawodników, wydawanie kart startowych – biuro zawodów (Sala Multimedialna Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach, ul. 1 Maja 19A).
 2. Godz. 10:00 - rozpoczęcie biegu (start – ul. Sportowa przy muralu).
 3. Godz. 11:45 - zakończenie imprezy, wręczenie nagród (Stadion Leśny w Prostkach, ul. Sportowa 9).

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do startu uprawnieni są: zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i nie mają przeciwwskazań lekarskich do biegania oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Liczba uczestników limitowana – 120.

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

 1. Nagradzane będą miejsca I – III w każdej z poniższych kategorii wiekowych:
  a) kobiety do 40 lat,
  b) kobiety powyżej 40 lat,
  c) mężczyźni do 40 lat,
  d) mężczyźni 41-59 lat,
  d) mężczyźni 60 lat i wyżej,
  e) niepełnosprawni (ruchowo i intelektualnie) - kobiety,
  f) niepełnosprawni (ruchowo i intelektualnie) - mężczyźni
  g) najszybszy zawodnik i zawodniczka z terenu gminy Prostki,
  h) najstarszy uczestnik zawodów.
 2. Sklasyfikowani zostaną wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg.
 3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale.
 4. Wyniki biegu dostępne będą na holu w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach, ul. 1 Maja 19A.

VIII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia zawodników będą odbywać się w dniu biegu tj. 6 lipca 2024 r. w biurze zawodów, które mieścić się będzie w Sali Multimedialnej Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach, ul. 1 Maja 19A od godz. 07:45 do godz. 09:45.

IX. SPRAWY RÓŻNE:

 1. Organizatorzy ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.

 3. Po zakończonym biegu zawodnicy otrzymają bezpłatny posiłek w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach, ul. 1 Maja 19A.

 4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

 5. Na trasie zapewnia się wodę (ew. napoje izotoniczne).

 6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Komentarze

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów prezentowanych przez właścicieli i administratorów serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.