Dbają o kulturę żywego słowa

Pod honorowym patronatem Tomasza Osewskiego, Wójta Gminy Ełk, w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach odbył się XIV Gminny Konkurs Recytatorski „Rozwijamy młode talenty”. Wójt Tomasz Osewski ufundował także nagrody dla laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych. Wójta reprezentowała podczas wydarzenia Maria Strzeszewska, Skarbnik Gminy Ełk, która odczytała list skierowany do uczestników konkursu, organizatorów oraz obecnych gości.

Przypomnijmy, że po raz pierwszy Gminny Konkurs Recytatorski „Rozwijamy młode talenty” odbył się w 2005 roku. Udział w nim wzięli uczniowie z klas 0-III. W następnym roku został rozszerzony o kolejne kategorie wiekowe – klasy IV-VI. W 2013 roku dołączyły do nich najmłodsze dzieci z grupy przedszkolnej. W takiej formie konkurs odbywał się do 2016 roku. W 2023 roku dodatkowo zaproszono do udziału trzy szkoły z Ełku. Celem konkursu jest rozwijanie młodych talentów, rozbudzanie wrażliwości artystyczno-literackiej dzieci, popularyzacja literatury pięknej oraz poezji i prozy ks. Jana Twardowskiego, dbałość o kulturę żywego słowa, a także integracja szkół Gminy Ełk i szkół ełckich.

Zdolności recytatorskie oceniało ich jury powołane przez organizatorki konkursu, w skład którego weszli: Krzysztof Piłat (przewodniczący) – nauczyciel-konsultant z Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Marzena Kotylak – bibliotekarka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, Paulina Radywoniuk – bibliotekarka z Biblioteki Publicznej Gminy Ełk w Nowej Wsi Ełckiej. Jury brało pod uwagę dobór repertuaru do wieku uczestnika, stosowanie zasad poprawnej recytacji, kulturę żywego słowa i czas recytacji. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych, nie znając szkół, z których uczniowie byli wytypowani.

Laureaci w kategorii kl. 0-I: 1. Zuzanna Grala, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach, 2. Agata Szwarc, Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach, 3. Aleksander Świderski, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach, wyróżnienie – Joanna Pieloch, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej.

Kategoria kl. II-III: 1. Amelia Nowicka, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej, 2. Gabriela Dźwil, Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach, 3. Gabriela Białobrzeska, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach, wyróżnienie – Amelia Stypułkowska, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej.

Kategoria kl. IV-V: 1. Zofia Frączkowska, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej, 2. Bartosz Dąbrowski, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach, 3. Helena Krauz, Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich, wyróżnienie – Nikodem Rozwalka, Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku.

Kategoria kl. VI-VIII: 1. Martyna Wysocka, Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich, 2. Michał Kossarzecki, Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach, 3. Lena Słowikowska, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej, wyróżnienie – Maja Archacka, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe. Podczas oczekiwania na werdykt jury dzieci i goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Nad przebiegiem i organizacją konkursu czuwały panie: Ewa Stolarczyk, Jadwiga Kondratowicz, Katarzyna Pikora i p. Anna Jamrożek. Swoją pomoc okazały także Anna Czajka i Beata Tarantowicz, które zajęły się dekoracją.

więcej zdjęć na stronie :
text

UG Ełk

Komentarze

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów prezentowanych przez właścicieli i administratorów serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.